• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  30ml 500,000 1,120,000 55% 737052514000 hết hàng nhắc khi có hàng
  50ml 1,090,000 1,680,000 35% 737052514031 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 1,240,000 1,980,000 37% 737052514079 hết hàng nhắc khi có hàng
  150ml 1,690,000 2,690,000 37% 737052672113 hết hàng nhắc khi có hàng
  18ml (dl) 480,000 880,000 45% dl084 hết hàng nhắc khi có hàng
  12ml (dl) 280,000 590,000 53% nhdl086 hết hàng nhắc khi có hàng
  ml 280,000 2,690,000 90% u239 hết hàng nhắc khi có hàng
 • giới thiệu sản phẩm

  dataInfo.gioithieu.ToString()


 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu