• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  75ml 2,380,000 3,380,000 30% 737052742465 hết hàng nhắc khi có hàng
  75ml / tester 1,590,000 2,550,000 38% 737052742502 hết hàng nhắc khi có hàng
 • giới thiệu sản phẩm

  dataInfo.gioithieu.ToString()
 • Nhóm hương

  hương đầu : Hổ phách, Hương Va ni, Xạ hương, Cỏ hương bài, Rêu sồi Moss.

  hương giữa : Hoa huệ, Hoa nhài, Hoa linh lan thung lũng, Quả mận.

  hương cuối : Hổ phách, Hương Va ni, Xạ hương, Cỏ hương bài, Rêu sồi Moss.

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu