• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  65ml 1,980,000 2,880,000 31% 737052979045 hết hàng nhắc khi có hàng
  65ml / tester 1,350,000 2,880,000 53% 737052979120 hết hàng nhắc khi có hàng
 • giới thiệu sản phẩm

  dataInfo.gioithieu.ToString()


 • Nhóm hương

  hương đầu : Cỏ hương bài, Hổ phách, Hương Va ni.

  hương giữa : Hoa nhài, Hoa huệ, Hoa linh lan thung lũng.

  hương cuối : Cỏ hương bài, Hổ phách, Hương Va ni.

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu