• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  75ml 2,250,000 3,250,000 31% 737052667218 hết hàng nhắc khi có hàng
  75ml / tester 1,080,000 2,650,000 59% 7370526674782 hết hàng nhắc khi có hàng
  50ml 960,000 1,990,000 52% 737052667515 hết hàng nhắc khi có hàng
  30ml 860,000 1,660,000 48% 737052667591 hết hàng nhắc khi có hàng
  5ml 230,000 530,000 57% 737052667874 hết hàng nhắc khi có hàng
  30ml / tester 490,000 1,660,000 70% T73705266759 hết hàng nhắc khi có hàng
 • giới thiệu sản phẩm

  dataInfo.gioithieu.ToString()


 • Nhóm hương

  hương đầu : đàn hương, vani, hổ phách, caramel.

  hương giữa : hoa huệ.

  hương cuối : đàn hương, vani, hổ phách, caramel.

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu