• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  30ml 550,000 1,430,000 62% 8034097955723 hết hàng nhắc khi có hàng
  50ml 780,000 1,790,000 56% 8034097955730 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 1,050,000 2,290,000 54% 8034097955747 hết hàng nhắc khi có hàng
  5ml 180,000 480,000 62% 8034097955778 hết hàng nhắc khi có hàng
  20ml 490,000 990,000 51% 8034097956089 hết hàng nhắc khi có hàng
  18ml (dl) 450,000 1,280,000 65% dl223 hết hàng nhắc khi có hàng
  12ml (dl) 320,000 680,000 53% nhdl248 hết hàng nhắc khi có hàng
  ml 800,000 2,290,000 65% u218 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 1,050,000 2,480,000 58% 8052464891504 còn hàng MUA HÀNG
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu