• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  50ml 670,000 1,340,000 50% 667530604483 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 800,000 1,750,000 54% 667530604490 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml / tester 770,000 1,750,000 56% T667530604490 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : vetiver.

  hương giữa : hoa kim ngân.

  hương cuối : vetiver.

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu