• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  50ml 1,000,000 2,350,000 57% 3423470890013 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 1,730,000 3,090,000 44% 3423470890020 hết hàng nhắc khi có hàng
  7.5ml 250,000 450,000 44% 3423472895016 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml/tester 1,190,000 3,090,000 61% 3423478900288 hết hàng nhắc khi có hàng
 • giới thiệu sản phẩm

  dataInfo.gioithieu.ToString()


 • Nhóm hương

  hương đầu : Cỏ hương bài, Hương Va ni (Vanille), Cây hoắc hương

  hương giữa : Xạ hương, Hổ phách

  hương cuối : Cỏ hương bài, Hương Va ni (Vanille), Cây hoắc hương

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu