• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 1,400,000 2,880,000 51% 5045497416243 hết hàng nhắc khi có hàng
  150ml 1,680,000 2,580,000 35% 5045497416274 hết hàng nhắc khi có hàng
  5ml 180,000 380,000 53% 5045497480633 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 1,390,000 2,880,000 52% 3616301838210 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu