• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 2,730,000 3,530,000 23% 8435137749287 hết hàng nhắc khi có hàng
  set 1,980,000 3,580,000 45% 8435137771639 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : cỏ vativer, sáp ong, vanilla

  hương giữa : gia vị, hoa huệ, mống mắt

  hương cuối : cỏ vativer, sáp ong, vanilla

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu