• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 990,000 1,850,000 46% 737052790459 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : bưởi, thào quả, tuyết tùng, cây mê dệt.

  hương giữa : ylang ylang, hoa huệ.

  hương cuối : tuyết tùng, da, da lộn, vetiver.

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu