• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 880,000 1,890,000 53% 085715805713 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : hợp chất vani, hổ phách, hoắc hương, gỗ oakmoss, cỏ vetiver, gỗ tuyết tùng.

  hương giữa : mimosa, iris, violet, lan Nam Phi

  hương cuối : hợp chất vani, hổ phách, hoắc hương, gỗ oakmoss, cỏ vetiver, gỗ tuyết tùng.

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu