• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  100ml 3,660,000 4,660,000 21% 3331437150035 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : QUẢ BƯỞI, CÂY ĐẠI HOÀNG

  hương giữa : HOA HỒNG, HOA TÍM, CÂY HOẮC HƯƠNG

  hương cuối : GỖ TRẦM HƯƠNG, RÊU SỒI, CỎ HƯƠNG BÀI

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu