• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  60ml 780,000 1,560,000 50% 783320971051 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml 990,000 1,960,000 49% 783320971556 hết hàng nhắc khi có hàng
  5ml 170,000 390,000 56% 783320976087 hết hàng nhắc khi có hàng
  100ml / tester 790,000 1,960,000 60% 783320976551 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : Hương gỗ, cỏ vetiver và cánh kiến trắng.

  hương giữa : hoa lan Nam Phi, hổ phách, bạch đậu khấu.

  hương cuối : Hương gỗ, cỏ vetiver và cánh kiến trắng.

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu