• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  60ml 1,350,000 2,150,000 37% 3614270581656 hết hàng nhắc khi có hàng
  110ml 2,150,000 3,880,000 45% 3614270581670 hết hàng nhắc khi có hàng
  18ml (dl) 420,000 850,000 51% dl253 hết hàng nhắc khi có hàng
  12mnl (dl) 320,000 680,000 53% nhdl165 hết hàng nhắc khi có hàng
  15ml 490,000 900,000 46% 3614271578631 hết hàng nhắc khi có hàng
  ml 750,000 3,270,000 77% u158 hết hàng nhắc khi có hàng
  30ml 750,000 1,480,000 49% 3614270581649 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu :

  hương giữa :

  hương cuối :

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu