• xem giá và đặt hàng

  dung tích giá monaco giá tt % giảm MÃ vạch tồn kho mua hàng
  25ml 580,000 1,280,000 55% 783320482007 hết hàng nhắc khi có hàng
  40ml 590,000 1,570,000 62% 783320482106 hết hàng nhắc khi có hàng
  65ml 700,000 1,870,000 63% 783320482502 hết hàng nhắc khi có hàng
  5ml 190,000 390,000 51% 783320486074 hết hàng nhắc khi có hàng
  65ml / tester 750,000 1,870,000 60% 783320486500 hết hàng nhắc khi có hàng
 • Nhóm hương

  hương đầu : gỗ, sáp ong, hổ phách.

  hương giữa : mộc lan, mộc qua.

  hương cuối : gỗ, sáp ong, hổ phách.

 • ý kiến người dùng

  Kém

  0.0

  dựa trên 0
  nhận xét

  đánh giá chung

  Mùi thơm0.0

  Giữ mùi lâu0.0

  Đánh giá của bạn

  Không thơm

  rất thơm

  giữ mùi kém

  giữ mùi lâu